Fotogalerie

1. Příjem mléka

Příjem mléka z cisteren je prováděn v příjmové části mlékárny. Po příjezdu se kontroluje teplota mléka a další kvalitativní a legislativní ukazatele. Přijaté mléko je dále zchlazeno a  přečerpáno do úchovných tanků.

2. Pasterační stanice

Ze zásobních tanků mléko přechází na pasterační stanici, kde se provádí jeho základní mlékárenské ošetření jako odstředění a pasterace. Na výrobu mléka a mléčných výrobků se musí používat pouze tepelně ošetřené mléko.

3. Tvarohárna

Tvaroh se vyrábí klasickým způsobem ve výrobnících (3x6500 litrů). Po vysrážení se tvarohovina vypouští do tvarožníků a nechá se samovolně lisovat. Poté se tvaroh vysype do vozíků a nechá se vychladit. Vychlazený tvaroh se balí do spotřebitelských balení nebo pro velkoodběratele do LDPE pytlů po 5kg nebo 10kg.

4. Sýrárna

Výroba sýrového zrna probíhá ve dvou výrobnících (2x 17000 litrů). Po technologickém procesu na výrobníku se zrno vypouští do dvou lisovacích van z jednoho výrobníku. Po vypouštění se zrno urovná pod hladinou syrovátky, následuje lisování a solení.

5. Solení

Sýry se vkládají v solicích paletkách do solných lázní, solí se 16 – 18 hodin při teplotě 10°C. Po solení se sýry nechají oschnout, zabalí se a následuje expedice. V případě výroby Provolone se nasolené sýry přesunují do zracích sklepů, kde zrají až 3 měsíce.

6. Balení a expedice

Hotové výrobky se balí dle požadované hmotnosti do spotřebitelských obalů. Takto zabalené výrobky se přemisťují do expediční chladírny, kde přečkávají do expedice.

7. Paření

Při technologickém procesu výroby sýrů Mozzarella a Provolone dochází k tepelnému zpracování vzniklé sýřeniny - k paření. Pařící stroj je vybaven nástavcem na formování sýrové hmoty, kdy je sýrová hmota vtlačena šnekovým systémem do formy na Provolone nebo Mozzarellu.

AGRO 2000
AGRO 2000 Zemědělské služby
AGRO VELES
Kooperace Výčapy
K-STAV